CIRCLE. Recerca i desenvolupament d’un model econòmic basat en la revaloració de residus/subproductes entre els principals sectors productius de la Comunitat Valenciana.

El projecte CIRCLE se centra en la investigació d’estratègies de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians per a l’establiment d’un model d’economia circular. En aquest projecte es contempla l’elaboració d’un mapa de coneixement relatiu a la generació de residus sòlids no perillosos derivats de l’activitat industrial a la Comunitat Valenciana i el seu potencial d’aplicació en els diferents sectors de la nostra regió autonòmica.

Més concretament el projecte s’ha enfocat en els següents aspectes tècnics:

–  Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians en l’àmbit tèxtil, fent ús de tecnologies pròpies del sector.

– Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus tèxtils en diferents sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

Programa: Plan d’Activitats de Caràcter no Econòmic 2018 i 2019 (IVACE)

Duració: 24 mesos (Gener 2018 – Decembre 2019 )

Beneficiario: AITEX

Web del projecte: https://www.aitex.es/portfolio/circle-investigacion-y-desarrollo-de-un-modelo-economico-basado-en-la-revalorizacion-de-residuos-subproductos-entre-los-principales-sectores-productivos-de-la-comunidad-valenciana/