Cas d’èxit: Simbiosi Industrial a Manresa.

L’Associació d’Empresaris Bufalvent va ser fundada en 1990, amb una representativitat del 90% de les empreses d’aquesta àrea industrial. En els seus 32 anys d’existència s’ha produït una evolució en tres fases. La fase inicial va consistir en serveis bàsics d’un polígon industrial (neteja, il·luminació, aparcaments,…).

Posteriorment es va produir una evolució, que va portar associada la contractació d’un servei de seguretat privada, millora de la senyalització, així com la creació d’un centre de serveis a la disposició de les empreses. La fase de transformació va implicar serveis més avançats, com la creació d’una guarderia, restricció d’accessos durant els caps de setmana. És en aquesta última fase quan es comencen a aplicar conceptes de simbiosi industrial, en el marc del projecte “Manresa en Simbiosi”, iniciat en 2015.

El que inicialment era una iniciativa local, aplicable en una àrea industrial, es va ampliar a la ciutat i finalment a la comarca.

Les primeres accions que es van dur a terme van consistir a realitzar una identificació dels recursos disponibles per les empreses (matèries primeres necessàries, residus, capacitats, necessitats…), de manera que es pogueren obtindre dades per a facilitar les sinergies. Per a això va ser necessària la realització de visites a empreses, de les declaracions de residus anuals de les empreses, de jornades de treball sectorials, i iniciatives com la gestió i recollida mancomunada de residus.

A partir del diagnòstic inicial, es van identificar oportunitats, es van crear projectes i es van generar plans d’acció. Es poden destacar exemples com la recuperació de residus de fibra de vidre, la posada en marxa d’un “Scrap-store”, per a realitzar manualitats a partir de retalls i un estudi xarxa de calor.

Fruit d’una col·laboració contínua amb l’administració local i comarcal, s’han realitzat accions de sensibilització i formació tècnica específica en matèria d’economia circular, tant per a empreses com per a estudiants. També cal destacar el manteniment de l’Oficina de Sinèrgies Bufalvent. Entre altres accions, cal destacar que aquesta oficina s’ha impulsat el projecte de gestió i recollida mancomunada de residus del polígon Els Trulls Parc, participa tècnicament amb les empreses en projectes de simbiosi industrial i col·labora amb la plataforma digital Residu Recurs, per a la compra-venda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries.

Pel que respecta a un tema tan crític com el de l’energia, s’ha realitzat un estudi de cobertes i realitzat un mapa solar de Bufalvent. S’assessora les empreses en energies renovables, s’està impulsant un projecte de xarxa de calor amb biogàs i biomassa forestal, i s’ha elaborat el full de ruta per a constituir una comunitat energètica, tot amb l’objectiu real de ser neutres en emissions per energia en 2030.

Per a més informació:

https://www.simbiosy.com/projecte-1