Entrades

Quant saps sobre Simbiosi Industrial? Quin és el grau de coneixement de la indústria?

Per a respondre a aquestes i altres qüestions, vos convidem a participar en la següent Oleada sobre la situació de la Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana a través d’una senzilla enquesta.

Llegir més

L´OSICV organitza la segona trobada especialitzada sobre Simbiosi i territori, amb participació de sectors empresarials, representants de l’administració pública i centres tecnològics

El 10 de maig AIDIMME va participar en l’organització i realització de la segona trobada anual de l´Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, celebrat en la Cambra de Comerç de Castelló, en col·laboració amb IVACE, CEV, Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i REDIT.

La presentació de la trobada va ser realitzada per Sra. Mª José Guillamón presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló que va ressaltar l’objectiu de la trobada d’animar a les empreses al fet que compartisquen experiències i iniciatives de simbiosi industrial, destacant la presència d’autoritats que reflecteixen un gran compromís en la matèria. Sr. Luis Martí, president de la CEV va fer una reflexió sobre l’activitat col·laborativa de les empreses de Castelló al llarg dels anys destacant la importància del clúster de la ceràmica en la zona. Sr. Gonzalo Belenguer va ressaltar els diferents reptes als que s’enfronten les empreses de la Comunitat Valenciana en matèria de simbiosi industrial i economia circular i com la xarxa de IITT pot facilitar-los la cerca de solucions tecnològiques.

Llegir més

La simbiosi industrial permet convertir un problema en una solució.

AIDIMME ha participat en diferents actuacions enquadrades en el projecte promogut per l’IVACE de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV).

Les activitats van començar el 21 de març, dia en què es va dur a terme un taller de detecció de sinergies de simbiosi industrial en col·laboració amb la Cambra de Comerç d’Oriola.

Llegir més

L’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana obté el segell europeu CircLean

La xarxa europea CricLean, avalada per la Comissió Europea, s’encarrega de promocionar la simbiosi industrial com a eina bàsica per a realitzar la transició cap a l’economia circular ha atorgat a l’Observatori de Simbiosi Industrial el distintiu que otorga a les entitats que treballen per a aplicar la simbiosi industrial.

La simbiosi industrial sorgeix quan diferents empreses col·laboren per a augmentar la seua competitivitat i reduir el seu impacte ambiental, ja siga utilitzant els residus o subproductes d’un procés fabril per a iniciar altre o millorant la seua eficiència energètica. L’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana va sorgir fa dos anys a iniciativa d’IVACE i sota la coordinació a més de la Xarxa d’Instituts Tecnològics, el Consell de Cambres de Comerç i la CEV, amb el mateix objecte.

Ara la xarxa europea, de la qual forma part IVACE, ha reconegut amb el seu segell el treball i el compromís de l’Observatori cap a la promoció i aplicació de processos de simbiosi industrial en el teixit econòmic valencià i li ha atorgat el seu segell, avalat per la metodologia de la Comissió Europa, per a, tal com indica la comunicació de CricLean: “donar credibilitat, visibilitat i transparència” als treballs de l’Observatori.

Jordi Sebastià, director de relacions externes d’IVACE ha mostrat la seua satisfacció per l’obtenció del segell que, segons les seues paraules: “implica que el treball d’IVACE i la resta de membres de l’Observatori de Simbiosi Industrial estem treballant dins dels paràmetres europeus, amb una metodologia de primer nivell, que constitueix en aquests moments l’avantguarda mundial per a la transició cap a l’economia circular que tant ens urgeix”.

La importància de les entitats gestores en la Simbiosi Industrial.

En el marc de la 1a Trobada anual SIMBIOSI INDUSTRIAL I TERRITORI organitzada per l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, Montserrat Ambrós, gerent de l’Associació d’Empresaris Bufalvent va presentar un dels casos d’èxit més paradigmàtics de simbiosi empresarial a nivell nacional, desenvolupat a Manresa.

Montserrat Ambrós, Gerent de l’Associació d’Empresaris Bufalvent, de Manresa, va posar de manifest un clar exemple de com les entitats gestores tenen un paper fonamental en la dinamització de les àrees industrials.

Montserrat va descriure l’evolució de l’Associació d’Empresaris Bufalvent al llarg dels seus 32 anys d’existència. A partir de 2015 es comencen a aplicar conceptes de simbiosi industrial, en el marc del projecte “Manresa en Simbiosi”.

Llegir més

1a Trobada anual Simbiosi Industrial i Territori.

Tenim el plaer de convidar-vos a assistir a la primera trobada anual del Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana: “Simbiosi Industrial i Territori”.

L’esdeveniment es celebrarà el dimecres 4 de maig de 2022 a partir de les 9:30h. en les instal·lacions de la CEV (C/ Hernán Cortés, 4, de València) i també es podrà continuar en línia.

Per a inscriures a la jornada pot fer clic ací

Rebrà la confirmació de la inscripció presencial/en línia per correu electrònic.


Per a més informació, consultar el fullet adjunt o contacte amb simbiosindustrialcv.ivace@gva.es

Si vol mantindres al dia de les últimes noticies, subscriga’s al butlletí REVALORITZA.

SURPLUS MALL. Plataforma de gestió comercial de l’excedent industrial.

El projecte SURPLUS MALL té com a finalitat el desenvolupament d’una plataforma web e-commerce orientada a gestionar la comercialització sostenible d’excedents industrials i serveis associats. Aquesta plataforma de comerç electrònic posarà en contacte a empreses generadores i demandants d’excedents i terceres parts que donen suport a la logística, la gestió i el control, entre altres serveis de valor afegit com ara assessorament tècnic-legal o I+D.

La plataforma promou un model sostenible i innovador orientat a afavorir connexions intersectorials entre tots els agents involucrats en les accions de compra-venda i gestió de residus industrials, fomentant les pràctiques de simbiosi industrial i potenciant el mercat de matèries primeres secundàries.

Aquest nou model de negoci, alineat amb les estratègies europees en producció sostenible i economia circular, facilitarà la valorització i reintroducció d’excedents i materials residuals en les cadenes de valor productives amb la conseqüent reducció de l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels productes i la millora de la competitivitat de les empreses.

Llegir més

CIRCULAR INDUSTRY CV. Economia circular per a la revaloració de residus multicomposició de les indústries del calçat, joguet i tèxtil de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu principal del projecte CIRCULAR INDUSTRY CV ha sigut el desenvolupament de models d’economia circular per a la revaloració de productes multicomposició generats en les indústries del tèxtil, calçat i joguet. Aquests models d’economia circular han sigut tant intra com intersectorials entre els àmbits industrials representats pels Centres Tecnològics col·laboradors: INESCOP, AITEX i AIJU. Els tres Instituts han volgut abordar la problemàtica associada als materials multicomposició per no tindre’s una estratègia tècnica i econòmicament viable hui dia per a la seua revaloració.

En major o menor mesura, el procés de recuperació de materials de naturalesa polimèrica multicomposició s’està abordant, amb tecnologies diferenciades, en cadascun d’aquests sectors industrials. No obstant això, la revaloració o upcycling de residus multicomposició es presenta com una problemàtica no resolta, sent aquesta fracció destinada a valorització energètica, quan no, el seu destí final és l’acumulació en abocadors.

Llegir més

CIRCLE. Recerca i desenvolupament d’un model econòmic basat en la revaloració de residus/subproductes entre els principals sectors productius de la Comunitat Valenciana.

El projecte CIRCLE se centra en la investigació d’estratègies de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians per a l’establiment d’un model d’economia circular. En aquest projecte es contempla l’elaboració d’un mapa de coneixement relatiu a la generació de residus sòlids no perillosos derivats de l’activitat industrial a la Comunitat Valenciana i el seu potencial d’aplicació en els diferents sectors de la nostra regió autonòmica.

Més concretament el projecte s’ha enfocat en els següents aspectes tècnics:

–  Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians en l’àmbit tèxtil, fent ús de tecnologies pròpies del sector.

– Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus tèxtils en diferents sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

Llegir més

La Simbiosi Industrial com a eina clau de l’Economia Circular.

Amb la finalitat de difondre el concepte de simbiosi industrial, el departament de Gestió de processos i sostenibilitat d’AIDIMME ha participat en diferents esdeveniments organitzats durant el mes de març passat i abril.

En el marc del Dia Mundial de l’Enginyeria per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, (4 de març) es va celebrar el V Fòrum Enginyeria i Societat, en el qual va participar Alicia Pérez Torres, Cap del departament de Gestió de Processos i Sostenibilitat d’AIDIMME, com a experta en Simbiosi Industrial en la Taula sectorial de l’Enginyeria Valenciana. Després de l’explicació del concepte així com les eines en les quals està treballant l’institut, va finalitzar la seua intervenció ressaltant la importància de les associacions empresarials com a agents tractors per a la implantació de la Simbiosi Industrial i presentant a Cristina Plumed, Presidenta de l’Associació d’Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM), com a exemple d’associació innovadora en la implantació d’aquestes iniciatives en les empreses de la zona.

Llegir més