La importància de les entitats gestores en la Simbiosi Industrial.

En el marc de la 1a Trobada anual SIMBIOSI INDUSTRIAL I TERRITORI organitzada per l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, Montserrat Ambrós, gerent de l’Associació d’Empresaris Bufalvent va presentar un dels casos d’èxit més paradigmàtics de simbiosi empresarial a nivell nacional, desenvolupat a Manresa.

Montserrat Ambrós, Gerent de l’Associació d’Empresaris Bufalvent, de Manresa, va posar de manifest un clar exemple de com les entitats gestores tenen un paper fonamental en la dinamització de les àrees industrials.

Montserrat va descriure l’evolució de l’Associació d’Empresaris Bufalvent al llarg dels seus 32 anys d’existència. A partir de 2015 es comencen a aplicar conceptes de simbiosi industrial, en el marc del projecte “Manresa en Simbiosi”.

De la seua intervenció cal destacar que “el que inicialment era una iniciativa local, aplicable en una àrea industrial, es va ampliar a la ciutat i finalment a la comarca”, per la qual cosa es pot extraure que perquè hi haja èxit en projectes de simbiosi industrial, és necessari ampliar l’enfocament territorial.

Fruit d’una col·laboració contínua amb l’administració local i comarcal, s’han realitzat accions de sensibilització i formació tècnica específica en matèria d’economia circular, tant per a empreses com per a estudiants. També cal destacar el manteniment de l’Oficina de Sinèrgies Bufalvent, que participa tècnicament amb les empreses en projectes de simbiosi industrial i col·labora amb la plataforma digital Residu Recurs, per a la compra-venda de subproductes, residus i matèries primeres secundàries.

De la ponència es pot extraure com a conclusió que per a la realització d’accions relacionades amb simbiosi industrial “és fonamental que existisca una entitat gestora que dinamitze les possibles sinergies que puguen sorgir entre les diverses empreses”. També es va posar de manifest la importància de la col·laboració pública-privada per a poder dur a terme projectes innovadors.

220504_Presentacio_bufalvent-ObservatorioEC_Valencia_IVACE