SIMBIOSI INDUSTRIAL KALUNDBORG

Kalundborg és l’ecosistema industrial per excel·lència i el primer cas d’èxit de Simbiosi Industrial. Durant més de quatre dècades, en l’àrea de Kalundborg s’ha desenvolupat una complexa xarxa d’intercanvi de materials i energia. Aquesta xarxa ha suposat una reducció dels impactes ambientals del sector industrial, mitjançant l’establiment de fluxos de materials i l’ús d’energia en cascada.

Llegir més

Cas d’èxit: Simbiosi Industrial a Manresa.

L’Associació d’Empresaris Bufalvent va ser fundada en 1990, amb una representativitat del 90% de les empreses d’aquesta àrea industrial. En els seus 32 anys d’existència s’ha produït una evolució en tres fases. La fase inicial va consistir en serveis bàsics d’un polígon industrial (neteja, il·luminació, aparcaments,…).

Posteriorment es va produir una evolució, que va portar associada la contractació d’un servei de seguretat privada, millora de la senyalització, així com la creació d’un centre de serveis a la disposició de les empreses. La fase de transformació va implicar serveis més avançats, com la creació d’una guarderia, restricció d’accessos durant els caps de setmana. És en aquesta última fase quan es comencen a aplicar conceptes de simbiosi industrial, en el marc del projecte “Manresa en Simbiosi”, iniciat en 2015.

Llegir més

Desenvolupament de taulers de partícules innovadors amb un major comportament mecànic i baix impacte ambiental

La indústria del tauler de partícules ha estat creixent contínuament durant les dues últimes dècades. Atés que les fonts de fusta, a vegades i en determinats llocs, poden ser escasses o s’ha de comptar amb aprovisionaments llunyans, es recorre al reciclatge, la qual cosa, sent molt interessant per la contribució a l’economia circular, pot donar lloc a una disminució d’algunes prestacions.

Llegir més

Nous materials per a la construcció fets de fusta reforçada amb nanocelulosa i bioresines

La construcció precisa de materials que siguen resistents i, alhora, sostenibles, millorant el ACV dels elements de construcció i permetent l’aprofitament de recursos naturals, infrautilitzats comercialment, La fusta es reforça mitjançant membranes cel·lulòsiques i mitjançant la unió de les làmines de fusta per bioresines o compostos de fibres naturals, en substitució de les resines procedents del petroli habituals, permetent que els elements construïts amb aquest nou material puga utilitzar-se en estructures que hagen d’aguantar grans càrregues portants o dinàmiques, com són bigues i columnes. D’aquesta manera s’aconsegueix:

Llegir més

Recuperació de dissolvents d’ús industrial.

Dins del projecte SYMBINET es va dur a terme un demostrador per a verificar la viabilitat tècnica de la recuperació de dissolvents utilitzats en processos industrials tant de producció com de neteja, amb la condició de reintroduir-los en nous processos.

Llegir més