S’inicien les proves de concepte de l’OSICV: Reutilització d’aigües sabonoses per a la neteja urbana

En un pas cap a la sostenibilitat i la innovació en la gestió de recursos, el passat 9 d’abril es va iniciar una de les proves de concepte de simbiosi industrial en el municipi de Salines, en el marc del projecte de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV). Aquest projecte, destinat a impulsar la simbiosi industrial a la regió i identificar pràctiques empresarials avançades, ha centrat les dues experiències pilot a abordar en el 2024 en la reutilització d’aigües.

Aquesta primera prova de concepte avaluarà la viabilitat d’una possible sinergia de simbiosi industrial entre l’Ajuntament de Salines i ENDEMIC BIOTECH.

ENDEMIC BIOTECH és una empresa dedicada a la fabricació de cosmètica natural, higiene ecològica certificada i bioprotecció professional, i ha establert una col·laboració amb l’Ajuntament de Salines (Alacant) amb l’objectiu d’aprofitar les aigües sabonoses derivades del procés productiu d’ENDEMIC BIOTECH en la neteja urbana, específicament en la neteja de carrers utilitzant les escombradores municipals.

La iniciativa, coordinada per AIDIMME en la seva qualitat d’entitat responsable de la secretaria tècnica de l’OSICV, té com a objectiu principal avaluar la viabilitat legal, tecnològica i ambiental d’aquesta iniciativa de Simbiosi Industrial. A més d’optimitzar l’ús de recursos hídrics, la prova busca reduir la generació de residus i promoure pràctiques sostenibles en l’entorn urbà.

Es espera que aquesta iniciativa, a més de contribuir al medi ambient, també generi importants beneficis econòmics i socials per a la comunitat. En impulsar la innovació en la gestió de recursos i fomentar la col·laboració entre el sector públic i privat, aquest projecte sent un precedent inspirador per a futures iniciatives de sostenibilitat a la regió.

Demuestra el compromiso conjunto de las empresas, las instituciones y la sociedad en general por avanzar hacia modelos de desarrollo más respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables.


Per a més informació, poseu-vos en contacte amb OSICV.