Quasi dos terços de les empreses valencianes ja estan realitzant alguna acció de Simbiosi Industrial.

El 64,9% de les empreses manufactureres valencianes ja realitzen en l’actualitat alguna activitat de Simbiosi Industrial, segons el diagnòstic inicial del Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

De les tretze accions de Simbiosi Industrial llistades per l’Observatori, un 15% de les empreses enquestades va declarar realitzar una acció de Simbiosi Industrial. Un 12,5% declara dur a terme dues accions i un 13% tres accions.

Accions de Simbiosi Industrial. Percentatge d’empreses

 NOTA: el 35,1% no realitzen cap acció de SI.
Font: Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana

No obstant això, el 42% de les empreses manufactureres valencianes enquestades declara desconéixer el significat del concepte de Simbiosi Industrial. En mitjana, el grau de coneixement del concepte per part de les empreses enquestades és de 3,7 sobre 10.

Fruit d’aquest baix coneixement sobre la Simbiosi Industrial, aquesta es confon amb altres pràctiques de sostenibilitat i Economia Circular.

Grau de coneixement del concepte de Simbiosi Industrial (escala d’1 a 10)

 Font: Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana

Una altra conseqüència de la falta de coneixement del concepte de Simbiosi Industrial és que aproximadament la meitat de les empreses realitza accions que es podrien emmarcar en l’àmbit de la SI, però no són conscients de fer-ho.

Aquestes són algunes de les conclusions de la primera fase del diagnòstic sobre la situació de la Simbiosi Industrial en la Comunitat Valenciana. L’estudi recull els resultats d’una enquesta als principals sectors manufacturers de la Comunitat Valenciana. Els sectors són fusta i moble, metall, tèxtil i confecció, plàstic i cautxú, indústria agroalimentària i fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

L’estudi va ser presentat per Vicente Sales, subdirector d’AIDIMME, en el marc de la primera trobada anual del Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana. La trobada, amb el títol de “Simbiosi Industrial i Territori“, va tindre lloc el passat 4 de maig de 2022 en la seu de la CEV.

La presentació està disponible seguint aquest enllaç.

Si desitja rebre més informació sobre l’Observatori i sobre Simbiosi Industrial en general, no dubte a subscriure’s al butlletí REVALORITZA.