SURPLUS MALL. Plataforma de gestió comercial de l’excedent industrial.

El projecte SURPLUS MALL té com a finalitat el desenvolupament d’una plataforma web e-commerce orientada a gestionar la comercialització sostenible d’excedents industrials i serveis associats. Aquesta plataforma de comerç electrònic posarà en contacte a empreses generadores i demandants d’excedents i terceres parts que donen suport a la logística, la gestió i el control, entre altres serveis de valor afegit com ara assessorament tècnic-legal o I+D.

La plataforma promou un model sostenible i innovador orientat a afavorir connexions intersectorials entre tots els agents involucrats en les accions de compra-venda i gestió de residus industrials, fomentant les pràctiques de simbiosi industrial i potenciant el mercat de matèries primeres secundàries.

Aquest nou model de negoci, alineat amb les estratègies europees en producció sostenible i economia circular, facilitarà la valorització i reintroducció d’excedents i materials residuals en les cadenes de valor productives amb la conseqüent reducció de l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels productes i la millora de la competitivitat de les empreses.

Programa: EIT Climate-KIC dins de la convocatòria Accelerator 2018 dins de la temàtica de “Sustainable Production”. Cofinançat per IVACE a través dels plans de millora de l’activitat i capacitat d’I+D fons GVA per a l’exercici 2017.

Duració : 2017-2018

Beneficiari: ITE, Università di Bologna, Àster, wbcsd, fepeval

Web del projecte: http://www.ite.es/project/surplus-mall/#lightbox[undefined]/0/