L´OSICV organitza la segona trobada especialitzada sobre Simbiosi i territori, amb participació de sectors empresarials, representants de l’administració pública i centres tecnològics

El 10 de maig AIDIMME va participar en l’organització i realització de la segona trobada anual de l´Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, celebrat en la Cambra de Comerç de Castelló, en col·laboració amb IVACE, CEV, Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i REDIT.

La presentació de la trobada va ser realitzada per Sra. Mª José Guillamón presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló que va ressaltar l’objectiu de la trobada d’animar a les empreses al fet que compartisquen experiències i iniciatives de simbiosi industrial, destacant la presència d’autoritats que reflecteixen un gran compromís en la matèria. Sr. Luis Martí, president de la CEV va fer una reflexió sobre l’activitat col·laborativa de les empreses de Castelló al llarg dels anys destacant la importància del clúster de la ceràmica en la zona. Sr. Gonzalo Belenguer va ressaltar els diferents reptes als que s’enfronten les empreses de la Comunitat Valenciana en matèria de simbiosi industrial i economia circular i com la xarxa de IITT pot facilitar-los la cerca de solucions tecnològiques.

Per a finalitzar la presentació, el conseller Sr. Rafael Climent, va posar l’accent en la necessitat de la col·laboració entre els diferents agents de la Comunitat Valenciana i va posar com a exemple el projecte OSICV com a iniciativa promoguda per l’IVACE. L´OSICV és un exemple d’actuació col·laborativa de participació públic-privada, l’objectiu de la qual és promoure iniciatives i projectes de simbiosi industrial, com a eina impulsora dels canvis necessaris per a la nostra economia.

A continuació, Sr. Vicente Sales, Subdirector d´AIDIMME, va presentar els resultats de la segona fase de l’estudi sobre la situació de la Simbiosi Industrial en les empreses, així com les principals línies estratègiques de l’esborrany del full de ruta de la simbiosi industrial, que serà la base per al desenvolupament d’un pla d’acció que servisca de partida per a determinar l’estratègia de simbiosi industrial a la Comunitat Valenciana.

Posteriorment, la Sra. Victoria Rubio, responsable de sostenibilitat de la Cambra de Castelló va dinamitzar una taula redona sobre l’estat de la simbiosi industrial en diferents àrees industrials, en la qual van participar diferents entitats que van mostrar exemples i experiències de simbiosi industrial, que actualment estan en marxa a la Comunitat Valenciana:

  • Sra. Cristina Plumed, presidenta d´ASECAM, va explicar el treball realitzat per l’associació en matèria de sostenibilitat en els seus diferents eixos, explicant el camí realitzat en matèria de simbiosi industrial durant els últims 3 anys de la mà d´AIDIMME, que ha culminat amb la creació de l’Oficina de simbiosi industrial al Camp de Morvedre, que arranca durant el present mes de maig de 2023.
  • Sra. Francisca Quereda, responsable de laboratori de compòsits ceràmiques en l’Institut de Tecnologia ceràmica, va puntualitzar que el sector ceràmic duu a terme projectes de valorització de residus des de fa més de 20 anys, motivats per la necessitat de reduir el consum de matèries primeres i recursos, sent per tant un candidat a impulsar projectes de simbiosi industrial que involucren a les empreses del sector industrial.
  • Sr. Vicente Cantavella, responsable de R+D del grup Altadia va explicar dos casos de simbiosi industrial duts a terme per l’empresa. El primer cas que es va explicar consistia en l’ús d’òxid de ferro resultant de processos productius d’empreses del sector metal·lúrgic per al seu ús com a pigments en el procés productiu de l’empresa. I el segon cas es fonamentava en l’aprofitament d’aigua de procés sobrant de l’empresa per al seu ús per part d’empreses d’atomització.
  • Finalment, Sr. José María Martínez Santamaría. Coordinador de Promoció Econòmica a l’Ajuntament de Paterna, va explicar com des de l’ajuntament arran d’un Diagnòstic participatiu sobre Sostenibilitat Mediambiental i Economia Circular del teixit productiu de Paterna, que es va realitzar en 2021, es va identificar com a suggeriment de les empreses “Fomentar una xarxa de cooperació per a desenvolupar l’economia circular, a nivell d’empreses i administració pública”. Aquest suggeriment va impulsar a l’Ajuntament a iniciar el projecte d’implantació d’una plataforma col·laborativa de simbiosi industrial per a les àrees industrials de paterna, que iniciarà en breu comptant amb AIDIMME per al seu desenvolupament.

Com a tancament de la trobada, Sr. Jordi Sebastiá, Director de Relacions Externes d’IVACE, va presentar la incorporació de la Comunitat Valenciana com una de les regions pertanyents a la xarxa d’iniciatives de ciutats i regions circulars de la Comissió Eruropea (*CCRI) i va tancar la 2a trobada de l´OSICV ressaltant la rellevància de la territorialitat per a l’aplicació de la Simbiosi Industrial.

Per a més informació contacte amb OSICV.