CIRCULARITZA i CIRCULATOOL. Dues eines per al diagnòstic i millora del nivell de circularitat de les empreses del sector moble- metall.

El projecte CIRCULARITZA ha consistit en la creació d’una eina que permeta a les empreses manufactureres identificar els aspectes clau relacionats amb l’economia circular i avaluar de manera qualitativa el seu nivell de maduresa en relació a aquests.

L’eina CIRCULARITZA permet realitzar un diagnòstic del nivell o estatus de circularitat actual d’una empresa basat en un sistema d’indicadors adaptats a les empreses manufactureres.

Sobre la base del mateix l’empresa està en disposició no sols de conéixer tots els aspectes de la seua gestió que poden contribuir a establir un model d’economia circular, sinó que a més coneix les seues fortaleses i febleses des d’aquesta perspectiva en els següents eixos estratègics:

•             Gestió ambiental i estratègia

•             Disseny de producte

•             Producció

•             Distribució

•             Venda i fi de vida

•             Responsabilitat social

El projecte CIRCULATOOL complementa el diagnòstic realitzat oferint suport a les empreses per a millorar el nivell de circularitat obtingut, així com el desenvolupament d’una marca registrada que sobre la base d’una auditoria realitzada per AIDIMME concedirà el distintiu per als tres nivells superiors de circularitat (compromés, avançat i circular), com a incentiu per a les empreses que desitgen comunicar i diferenciar-se ambientalment.

Programa: IVACE. Proyectos de I+D en cooperación con empresas.

Duració : CIRCULARIZA 12 meses (Julio 2019 – Junio 2020)

CIRCULATOOL 12 meses (Julio 2020 – Julio 2021)

Beneficiari: AIDIMME

Web : www.economiacircular.aidimme.es