El projecte SIGEN2H2 permetrà generar hidrogen verd i una economia circular.

La PIME Greene Waste to Energy, l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), i el Clúster d’Energia de la Comunitat Valenciana (CECV) estan desenvolupant un projecte innovador que combinarà dos aspectes de màxima actualitat en el sector energètic, com són la generació d’energia a partir d’hidrogen verd i l’economia circular.

El projecte té com a base la generació d’hidrogen per mitjà de tècniques de gasificació, a partir de mescles de rebuig de residus que acaben en abocadors, i models de simulació per a la seua optimització. L’aprofitament d’aquests residus suposa una circularitat en l’economia i en les rutines productives, la qual cosa fa de SIGEN2H2 un projecte ambiciós.

La producció d’hidrogen a partir de residus mitjançant processos termoquímics de gasificació amb H₂O, és una alternativa a la seua generació mitjançant combustibles fòssils, reformat o mitjançant electròlisis d’aigua. Els residus són una font renovable i inesgotable, ja que l’ésser humà, en la seua activitat diària, consumeix productes i matèries primeres de diversa índole i els genera diàriament.

El principal objectiu de SIGEN2H2 consisteix en la investigació de mètodes òptims de generació d’hidrogen circular i renovable a partir de mescles de residus, i tractats per mitjà de processos de gasificació, que d’una altra manera acabarien en abocadors o incinerats; secundat a més, amb la investigació d’anàlisi mitjançant tècniques d’optimització basades en el modelatge i simulació energètic-productiva en la seua part de generació d’H2, la qual cosa servirà per a analitzar virtualment el plantejament realitzat i resultats que s’aniran obtenint, com ara el seu funcionament, dimensionament i rendiment.

Per a això, s’empra un mix de residus, mescla que conté part biogènica i fòssil, amb Hidrogen en la seua composició elemental. La major part del gas procedent de la part biogènica, que és menys rica en Hidrogen i té balanç neutre en CO₂, es combustiona per a alimentar el motor que genera l’electricitat per a la planta, l’excedent elèctric s’empra en l’electrolizador que genera; bé oxigen (per al procés de gasificació) i hidrogen addicional al produït per la descomposició de la fracció d’origen fòssil, rica en Hidrogen (que és el principal objectiu del projecte), bé CO I H2 si actua en manera reformada.

En tots dos casos es produeix H2 electroquímic amb energia procedent dels residus com a hidrogen “extra” al produït per les rutes termoquímiques, més econòmiques en €/Kg d’H2 produït.

Aportacions del projecte

Aquesta investigació industrial està alineada directament amb estratègies tan importants com l’emmagatzematge energètic, les energies renovables, l’economia circular, la transició energètica, la mobilitat sostenible, així com l’estalvi i eficiència energètica, una eficiència que també ajudarà a maximitzar la competitivitat de les empreses. A més, les accions de SIGEN2H2 s’inclouen dins del Pla Estratègic de CECV, abordant en les seues activitats estratègies com la descarbonització, la valorització de residus, l’eficiència energètica i la digitalització aplicada.

D’altra banda, el projecte permetrà avaluar quines tecnologies són més eficaces en termes de reducció de gasos d’efecte d’hivernacle.

També aporta un elevat caràcter innovador, ja que combina les tecnologies Power to X i el reciclatge químic de residus per a la producció de combustibles renovables, que són altament noves i clau en el procés de descarbonització a Europa i a Espanya. De manera que a diferència d’altres vies i paral·lelament a l’obtenció d’hidrogen, s’aconsegueix donar una altra vida material als residus i obtindre hidrogen que captura i emmagatzema el CO₂ produït durant la síntesi de l’hidrogen derivat de residus no biodegradables als quals se’ls evita un final amb impactes mediambientals negatius.

Aquest projecte s’emmarca en la convocatòria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme destinada a Agrupacions Empresarials Innovadores amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les pimes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, número d’expedient AEI-010500-2021b-209.