Desenvolupament de taulers de partícules innovadors amb un major comportament mecànic i baix impacte ambiental

La indústria del tauler de partícules ha estat creixent contínuament durant les dues últimes dècades. Atés que les fonts de fusta, a vegades i en determinats llocs, poden ser escasses o s’ha de comptar amb aprovisionaments llunyans, es recorre al reciclatge, la qual cosa, sent molt interessant per la contribució a l’economia circular, pot donar lloc a una disminució d’algunes prestacions.

Per això és important desenvolupar taulers que, respectant les resistències mecàniques, procedisquen d’altres fonts naturals i presenten un baix impacte ambiental.

Els taulers desenvolupats tenen un ús principal en mobiliari i elements d’interior d’habitatges, per la qual cosa es prioritza:

  • Densitat reduïda (taulers lleugers).
  • Resistències adequades.
  • Facilitat de mecanització i de manipulació in situ.
  • Sota impacte ambiental, destacant l’emissió de COV

Sense oblidar l’aprofitament de fonts de diferent índole, com a plantes i restes agrícoles.

Els taulers estan fabricats, principalment, amb espècies vegetals com el topinàmbur, la colza i el cànem.

A les prestacions indicades a dalt cal afegir una dels costos de transport, per lleugeresa i proximitat de possibles fonts naturals de la matèria primera, aprofitant restes vegetals infrautilitzades i, en moltes ocasions, locals.


Per a més informació contacte amb OSICV.