ECOMARSI. Desenvolupament de productes de consum sostenibles: economia circular, marcat ambiental i simbiosi industrial en sectors tractors de la Comunitat Valenciana.

El projecte EcoMARSI té per objecte el desenvolupament de productes de consum sostenibles aplicant els conceptes d’Economia Circular i Simbiosi Industrial. Per a això, s’obtindran, mitjançant tecnologies innovadores, diferents matèries primeres secundàries (òxids i metalls de Zn i Cu) procedents de residus i d’aigües residuals de dos sectors tractors de la Comunitat Valenciana com són el Producte infantil i oci (joguet) i el metalmecànic.

Com a resultat principal del present projecte s’espera obtindre matèries primeres secundàries de Cu i Zn amb potencial aplicació en els sectors involucrats (joguet/plàstic, ceràmic i metalmecànic) i que permeten el seu ús en productes demostradors de cadascun dels sectors intervinents.

Figura 1. Coure electrodepositat a) abans de la calcinació, b) després de ser calcinat i c) després del triturat i el calcinat.
Figura 2. Elèctrode de zinc a) abans i b) després del procés de electrodeposició; c) pols de zinc obtingut després de rascar l’elèctrode.

Els resultats específics que s’esperen obtindre amb la realització del present projecte són els següents:

  • Recuperació de Cu i Zn continguts en diferents corrents residuals provinents dels sectors involucrats (joguet/plàstic i metalmecànic), utilitzant diferents tecnologies com a filtració amb membranes ceràmiques, precipitació i/o electrodeposició.
  • Desenvolupament de membranes ceràmiques basades en materials argilencs per a la seua aplicació en els tractaments membranaris, amb l’objectiu de reduir el cost associat al tractament de filtració.
  • Obtenció d’òxids de Zn i Cu que puguen ser utilitzats com fundents i/o pigments en els sectors ceràmic, joguet i/o plàstic.
  • Obtenció de Zn i Cu metàl·lics que puguen ser fosos per a produir lingots de Cu, Zn i/o sàmak, per a la producció de diferents peces metàl·liques en els sectors del joguet i/o metalmecànic.
  • Marcat ambiental dels béns de consum obtinguts mitjançant la reutilització de les matèries primeres secundàries de Cu i Zn.

Per més informació contacte amb OSICV.