Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats

Aquest projecte de llei aplica els principis que regeixen l’economia circular i està basat, entre altres, en un ús eficient de recursos.

A Espanya, la gestió de residus, descansa preferentment en abocador, amb el que una política de residus que aplicació rigorosament el principi de jerarquia en la gestió de residus de residus, contribuirà a una major sostenibilitat, així com la implantació de models econòmics circulars.

Aquesta futura llei té per objecte, asseure els principis de l’economia circular a través de la legislació bàsica en matèria de residus.

Entre altres accions clau, pretén reformar i ampliar la recollida separada d’algunes fraccions de residus i que s’estenga aquesta recollida de les llars a altres sectors com els serveis o el comerç.


Fon: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demográfic

Para más información contacte con OSICV.