Projecte de reglament per a Fi de condició de residu per a residus biodegradables procedents de tractament biològic (compost i digestat).

Aquest projecte de reglament afecta a aquells residus biodegradables que han sigut sotmesos a un tractament biològic (compostatge o digestió anaeròbia). Es distingeixen dos tipus de residus:

  • Compost: producte sòlid.
  • Digestat: producte líquid o semisòlid.

Aquests materials tenen en comú que han sigut estabilitzats mitjançant un procés biològic, realitzat sota condicions controlades ben aerobi (compost) o ben anaerobi (digestat), la qual cosa permet aconseguir temperatures adequades per a bacteris termòfils o mesòfils.

S’aplica per a compost o digestat produït específicament a partir de tractaments mecànics biològics i per tant tenen suficient qualitat per a utilitzar-los en sòls. No considera a una altra mena de matèries biodegradables que no hagen sigut sotmesos a compostatge o digestió anaeròbia.

Les principals aplicacions són fertilitzants orgànics, esmenes de sòl o substrats.


Font: Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Per més informació contacte ambOSICV.