El residu com a valor de futur. AIDIMME participa en les IV Jornades d’Economia Circular de Riba-roja de Túria.

El passat 1 de Desembre de 2021; AIDIMME va participar en les IV Jornades d’Economia Circular que va organitzar l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, sota el titule “el residu com a valor de futur”.

La jornada es va realitzar as Castell de Riba-roja de Túria amb la presentació de la mateixa per part de l’alcalde de Riba-Roja del Túria; Robert Raga i el Subdirector General de Qualitat i Avaluació Ambiental José Vicente Miró Bayarri.

Alicia Pérez Torres va realitzar una breu presentació d’AIDIMME, i les activitats que es duen a terme en l’Institut en matèria d’economia circular, centrant-se en presentar l’Observatori de la Simbiosi Industrial finançat per l’IVACE com a punt de trobada empresarial amb l’objectiu prioritari de fomentar la simbiosi industrial i amb això l’economia circular entre les empreses que formen part del teixit industrial de la Comunitat Valenciana. L’objectiu de l’Observatori de Simbiosi industrial és promoure conceptes de simbiosi industrial, identificar millors pràctiques, informació de qualitat i orientar polítiques industrials.

 

Presentació d’Alicia Pérez.

Lucía Jordá Ferrando va presentar els projectes INSYLAY i SYMBINET com a plataformes web d’ajuda als usuaris de les mateixes en  la detecció de sinergies de simbiosi industrial (matching entre ofertes i demandes de recursos infrautilitzats), així com les funcionalitats d’aquestes.

Joan Pau Plaza Villanueva va presentar exemples de simbiosi industrial a diferents escales com a exemples puntuals de simbiosis com l’ús de cautxú triturat procedent de pneumàtics per al seu ús en soles de sabata, així com ecosistemes de simbiosis com Manresa a Espanya i Kalundborg a Finlàndia.

Finalment es duc a terme una dinàmica amb les empreses assistents a la jornada amb l’objectiu de fer realitat la simbiosi industrial i com a punt d’inici a la comarca per al desenvolupament d’accions de simbiosi industrial. Es van detectar 10 sinergies potencials, la qual cosa demostra que mitjançant una participació activa els recursos considerats no útils per a una empresa poden ser un bé aprofitable per a unes altres.

La participació d’AIDIMME en les IV jornades d’Economia Circular s’emmarca com a activitat dins del projecte OBSERVATORI DE LA SIMBIOSI INDUSTRIAL, subvencionat per l’IVACE.

Dinàmica de Simbiosi Industrial.

Tant la plataforma INSYLAY com SYMBINET permetran d’igual forma establir sinergies estrenyent llaços entre les empreses situades en les mateixes zones o regions, amb la finalitat de mantindre durant més temps en ús productiu aquells recursos que altres empreses ja no necessiten.

 


Font: ACTUALIDAD AIDIMME

Per a més informació contacte amb OSICV.