Dinamització de projectes de Simbiosi Industrial

En el marc del projecte promogut pel IVACE de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV), AIDIMME ha estat desenvolupant diverses actuacions amb l’objectiu de donar a conéixer el concepte de simbiosi industrial, potenciar i detectar iniciatives de simbiosi industrial en el teixit industrial de la Comunitat Valenciana.

Les activitats de dinamització de projectes de simbiosi industrial han consistit a visitar empreses industrials, explicar-los en què consistia l’actuació, aprofundir en el concepte de simbiosi industrial, així com presentar l’eina de simbiosi industrial desenvolupada a AIDIMME (SIMBYLAY*) i visitar les instal·lacions de l’empresa per detectar els seus recursos subutilitzats.

Per al desenvolupament de l’actuació es va comptar amb la col·laboració de dues entitats/associacions empresarials de polígons industrials, en les quals es va dur a terme part de l’actuació.

Les àrees industrials seleccionades van ser el Parc Empresarial d’Elx i el Polígon Industrial del Oliveral a Ribarroja.

Pel que fa al parc empresarial d’Elx es va comptar amb la col·laboració de Raquel Rosique, Directora de l’Entitat de conservació urbanística del Parc Empresarial d’Elx, que va facilitar l’organització d’una reunió de presentació del projecte i el contacte amb les empreses per al desenvolupament de les visites.

Per al polígon El Oliveral de Ribarroja es va comptar amb la col·laboració de Romina Moya, Directora General de GAIN i Directora de l’associació d’empreses del polígon industrial El Oliveral RIBA3.

A més de detectar potencials recursos subutilitzats d’interès per al desenvolupament d’estudis d’innovació i investigació, es va explicar l’ús de la plataforma de simbiosi industrial SIMBILAY.

La plataforma de simbiosi industrial desenvolupada per AIDIMME, SIMBILAY, és una eina d’ús gratuït per a les empreses de la Comunitat Valenciana, que facilita el matching entre l’oferta i la demanda de dues o més empreses. És a dir, permet la detecció de sinergies de les empreses que estan registrades de forma automàtica, i les empreses poden, a través d’ella, oferir i demandar recursos subutilitzats i altres interessos.

(*SIMBYLAY és la marca registrada de l’eina de simbiosi industrial INSYLAY)

Imatge 1. Plataforma de simbiosi industrial de AIDIMME. SIMBILAY

Pel que fa als resultats de les actuacions desenvolupades, es pot destacar el desenvolupament de dues presentacions en línia del projecte de l’OSICV amb les empreses de cadascuna de les àrees i coordinades per les directores de les àrees industrials. Posteriorment, s’han realitzat 15 visites a empreses amb l’objectiu de conéixer els seus processos i identificar els recursos subutilitzats. Com a resultat de les visites, s’han ofert un total de 86 recursos subutilitzats i s’han demanat aproximadament 16 recursos subutilitzats. Pel que fa a les sinergies o recursos amb gran potencial de reutilització pels quals és necessari continuar investigant sobre el seu ús, podem destacar l’ús d’aigua de neteja rica en nutrients com a aigua d’irrigació, l’interès comú de les empreses en disposar als polígons industrials de contenidors de segregació de residus, així com determinats recursos materials que es podrien evitar dipositar en abocador si es facilitara la seva reintroducció en el cicle productiu.