Grup de treball temàtic de Simbiosi Industrial Europeu

La Comunitat Valenciana forma part des de 2023 del grup de treball temàtic en Simbiosi Industrial de la xarxa d’Iniciatives de Ciutats i Regions Circulars (CCRI, per les seues sigles en anglés). En particular, AIDIMME és l’Institut Tecnològic que participa en aquest grup de treball, com a part de les seves tasques de secretariat tècnic de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

Després d’una primera reunió del grup de treball temàtic (GTT) en Simbiosi Industrial al març de 2023, es van formar tres subgrups amb diferents focus d’interès. Això permet un intercanvi més eficaç i estret d’informació i pràctiques entre els membres del GTT en els següents aspectes:

  • Creació d’estratègies
  • Mapeig i emparellament.
  • Desenvolupament de capacitats Els subgrups van celebrar reunions virtuals durant l’estiu, en les quals van esbossar i debatre els reptes específics relacionats amb cada tema.

Els debats dels subgrups es van presentar a la tercera reunió del GTT de forma presencial a Brussel·les al novembre i es van ampliar amb les aportacions d’altres membres de la xarxa CCRI.

Pròxims passos La Simbiosi Industrial consisteix en l’intercanvi de materials, però entre persones. Aconseguir-ho és potser l’aspecte més difícil, ja que requereix compartir informació, definir funcions i establir confiança entre les parts interessades. Aquests van ser els principals temes de debat de la reunió.

A partir d’ací, el GTT se centrarà durant 2024 en tres nivells d’intercanvi de les pràctiques de simbiosi industrial (similars als temes d’altres subgrups): • Nivell estratègic: Intercanvi de dades (plataformes) i anàlisi del flux de materials. • Nivell d’infraestructura: Plataformes i governança per a generar confiança, intermediaris materials. • Nivell personal/ de relacions: cerca de contactes 1:1, plataformes de capacitació.

Taller de treball del grup de treball temàtic de la xarxa europea d’Iniciatives de Ciutats i Regions Circulars, realitzat a Brussel·les, novembre de 2023.

Enllaços d’interés: