Celebració de la 1a Assemblea General de les CCRIs a Brussel·les

El passat dia 8 de novembre de 2023, es va celebrar a Brussel·les la 1a Assemblea General de la xarxa d’Iniciatives de Regions i Ciutats Circulars (CCRI, per les seues sigles en anglés), reunint totes les parts interessades com els CCRI-pilots, CCRI-fellow i CCRI-projects, així com associats de la CCRI, la Comissió Europea i altres membres de la comunitat de l’economia circular. Entre els assistents hi havia representants del món empresarial, la indústria, el món acadèmic, la recerca, les associacions i les organitzacions no governamentals.

Mitjançant diverses sessions, va proporcionar un fòrum per descobrir oportunitats per ampliar les solucions circulars i compartir exemples concrets de com les ciutats i regions ja estan impulsant la transició circular, estimulant la innovació social i obrint camí per a la transició circular d’Europa.

Una zona d’exposició i pauses per establir contactes també van oferir als assistents l’oportunitat de presentar les seues iniciatives i intercanviar idees amb altres parts interessades.

Conseqüentment a aquest esdeveniment, el dia 9 de novembre de 2023, es va celebrar el 2n Taller de Coordinació i Suport de la CCRI: “De la visió a la realitat: Ciutats i regions impulsen la transició circular d’Europa”. Durant aquest, es van realitzar quatre sessions paral·leles, corresponents als diferents grups de treball creats des de l’inici: • Construcció i edificis circulars • Gestió circular dels recursos • Simbiosi industrial i economia circular a les indústries • Bioeconomia circular En els quals els participants van compartir les seves pròpies experiències i van discutir solucions potencials, tenint l’oportunitat de participar en un experiment d’emparellament, a través del qual es van realitzar més de quaranta-cinc emparellaments entre les parts interessades de la CCRI, convertint-se en oportunitats de col·laboració i transferència de coneixement i tecnologia.

AIDIMME Institut Tecnològic va estar present com a membre del Grup de Treball de Simbiosi Industrial i economia circular a les indústries, en representació de la Comunitat Valenciana (CCRI-fellow), ja que exerceix la secretaria tècnica de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.


Font: https://circular-cities-and-regions.ec.europa.eu/news/circular-economy-community-gathers-drive-circular-action-first-ccri-general-conference