La simbiosi industrial permet convertir un problema en una solució.

AIDIMME ha participat en diferents actuacions enquadrades en el projecte promogut per l’IVACE de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV).

Les activitats van començar el 21 de març, dia en què es va dur a terme un taller de detecció de sinergies de simbiosi industrial en col·laboració amb la Cambra de Comerç d’Oriola.

Presentació del taller de detecció de sinergies a Oriola.

El taller va ser presentat per Mario Martínez, president de la Cambra de Comerç d’Oriola, en les seues instal·lacions del Viver d’Empreses d’Oriola i el director de relacions externes de l’IVACE, Jordi Sebastià, qui va exposar l’objectiu i les accions a desenvolupar durant aquest any en l’OSICV. Posteriorment, Alicia Pérez i Lucía Jordá, responsable i tècnic del departament de Gestió de Processos i Sostenibilitat d’AIDIMME, van ser les encarregades del desenvolupament de la dinàmica del taller.

El taller de detecció de sinergies en Simbiosi Industrial va tindre com a finalitat relacionar empreses i PIMES de la zona de la Vega Baixa perquè pogueren posar en comú les seues necessitats i materials disponibles (matèries primeres, aigua o energia, logística, etc.), amb l’objectiu d’establir futures relacions de cooperació i treballar conjuntament per a un millor aprofitament dels recursos disponibles, encaminats cap a una economia circular i més sostenible i respectuosa amb l’entorn.

Posteriorment, el 24 de març a Alacant, es va realitzar un fòrum de Simbiosi Industrial en el qual van participar Julia Company, Directora General de l’IVACE; Gonzalo Belenguer, Director General de la Xarxa Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit); Vicente Rocatí, Director en AIDIMME; Luís Rodríguez, President executiu en FEMPA; Pablo de Gracias, president de la Cambra de Comerç d’Alcoi; Vicente Seguí, Director del Polígon Industrial de les Atalayes; Eric Deschamps, Director General de l’empresa Satis Coating i Vicente Sales, Subdirector d’AIDIMME, actuant com a moderador Miquel González, Director d’Alacant Plaza.

Fòrum de simbiosi industrial a Alacant.

En dit Fòrum, Julia Company va destacar la tasca desenvolupada en l’OSICV, en el qual, a més de la seua funció de promoció, s’han obtingut dades interessants com que una gran part d’empreses de la Comunitat Valenciana han realitzat en algun moment activitats emmarcades en el concepte de la simbiosi industrial.

Per la seua part, Vicente Rocatí, va destacar l’existència de barreres que cal anar afrontant al llarg del desenvolupament d’aquest tipus d’iniciatives, però amb constància i temps s’espera poder solventar-les.

Gonzalo Belenguer va puntualitzar la gran necessitat i exigència de reduir la quantitat de residus que s’envien a l’abocador i com la simbiosi pot ajudar a reduir aquesta quantitat i com d’un problema es pot arribar a una solució.

A més, Vicente Seguí va fer èmfasi en què les àrees industrials són el lloc idoni per al desenvolupament d’actuacions de simbiosi industrial i que la col·laboració empresarial és el mitjà per al desenvolupament d’aquestes accions, destacant les ajudes a la modernització de les àrees industrials que ho potencien.

Des de la part empresarial, Eric Deschamps va destacar la necessitat que l’administració s’involucre en la gestió dels residus i permeti alleujar els tràmits davant la necessitat de reduir els residus que suposen una despesa important per a les indústries, i la importància de la formació.

Pablo de Gracia va comentar la necessitat de suport per part de l’IVACE i la necessitat de disposar guies d’ajuda per a la implantació d’aquestes solucions.

Lluís González va ressaltar la importància del teixit industrial en l’economia nacional i la tasca desenvolupada per FEMPA de suport a les empreses en matèria d’economia circular.

Vicente Sales va puntualitzar que des de l’observatori de la simbiosi i amb l’ajuda de les associacions empresarials i les cambres, AIDIMME realitza tallers i jornades de difusió de la simbiosi industrial amb la finalitat de detectar recursos subutilitzats de les empreses i potencials sinergies de simbiosi industrial. I tot i que actualment el marc normatiu és un problema, poc a poc es va avançant, sent, a més, un aspecte necessari analitzar la viabilitat econòmica i de l’escalabilitat de les iniciatives que puguen sorgir.

Com a resum del fòrum de simbiosi industrial, cal destacar algunes idees i aspectes claus de la simbiosi industrial com són la necessitat de donar a conèixer i sistematitzar els exemples de simbiosi industrial, la importància de la multisectorialitat i la localització de les empreses industrials, destacant aspectes de vital importància com la necessitat de col·laboració, la tasca pedagògica i la necessitat de formació pràctica en el tema.

Finalment, Vicente Sales, va assegurar que al llarg dels pròxims mesos, els passos de l’Observatori seran potenciar i posar en marxa instruments per articular eines que puguen ser útils per a les empreses de la Comunitat Valenciana com, per exemple, oficines per informar de la simbiosi industrial en polígons o la posada a disposició d’experts facilitadors d’actuacions de simbiosi, etc.

Participants en el fòrum.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb OSICV.