Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana: iniciativa de referència en el mapa europeu de regions circulars.


Des de finals de 2022, la Comunitat Valenciana forma part de la xarxa europea de ciutats i regions circulars, una posició aconseguida gràcies a l’impuls d’IVACE en l’àmbit de l’economia circular. L’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV) és una de les iniciatives valencianes de referència, el desenvolupament de la qual en els dos últims anys ha contribuït a situar la Comunitat Valenciana en el mapa europeu de regions circulars. AIDIMME exerceix com a secretaria tècnica d’aquest Observatori, realitzant tasques de coordinació d’un comitè format per IVACE, juntament amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i REDIT.

La iniciativa sobre Ciutats i Regions Circulars

La iniciativa de Ciutats i Regions Circulars (CCRI) és una iniciativa de la Comissió Europea, posada en marxa per la Direcció General d’Investigació i Innovació com a part del Pla d’Acció d’Economia Circular 2020 de la UE.

Contribueix als objectius polítics del Pacte Verd de la UE, incloent-hi l’objectiu de neutralitat climàtica per a 2050, i a l’Estratègia de Bioeconomia de la UE. El CCRI està finançat per Horitzó 2020 i Horitzó Europa, els programes marc d’investigació i innovació de la UE.

Combinant l’intercanvi de coneixements i el suport tècnic i financer, la iniciativa ajuda les parts interessades de les ciutats i regions d’Europa, incloses les autoritats regionals i locals, els representants de la indústria, les organitzacions de recerca i tecnologia i la societat civil. Proporciona un suport integral al llarg de tot el cicle de vida de les iniciatives locals i regionals d’economia circular.

Justificació i àmbit d’aplicació

El CCRI es dirigeix específicament a les ciutats i regions de la UE, i les recolza en la millora de la circularitat en els seus sectors econòmics, cadenes de valor i serveis. Són el nivell de governança més proper als ciutadans europeus i fonts d’innovació, transformació socioeconòmica i ecosistemes circulars. Per tant, estan ben situades per impulsar el canvi cap a una economia circular sostenible, regenerativa i integradora.

Moltes ciutats i regions ja estan elaborant els seus propis plans per millorar la circularitat en els seus sectors econòmics, cadenes de valor i serveis. Les iniciatives de recerca i innovació també estan ajudant a millorar la circularitat en els sistemes i economies locals. Tot i que ja existeixen eines polítiques i instruments de finançament, encara hi ha moltes mancances en quant a coneixements, informació, capacitats i conscienciació.

Objectius i activitats

El CCRI pretén recolzar la transició ecològica d’Europa impulsant la circularitat a escala local i regional. Es tracta d’un sistema únic de col·laboració i suport entre múltiples parts interessades.

Per crear capacitat i impulsar el creixement econòmic, el CCRI treballa per fomentar la col·laboració, l’intercanvi de coneixements, la innovació i l’ampliació, que són essencials per a generalitzar i generalitzar l’economia circular.

Aportar solucions concretes també pot ser un repte, atès que els sectors econòmics, les cadenes de valor i els serveis varien molt a tota Europa. Per això, el CCRI pretén compartir les millors pràctiques reproductibles per ajudar les ciutats i regions a trobar solucions sistemàtiques circulars concretes que s’adaptin a les seves pròpies necessitats.

El CCRI també proporciona suport financer i tècnic, entre altres :

 • suport financer a projectes de demostració (a través de subvencions de Horitzó 2020 i Horitzó Europa: 200 milions d’euros estimats al llarg de sis anys).
 • suport financer per a l’assistència al desenvolupament de projectes (PDA) i serveis d’assistència tècnica per a inversions en economia circular a escala local i regional, proporcionats a través de subvencions PDA d’Horitzó Europa i el futur Mecanisme d’Assistència Tècnica per a l’Economia Circular del Banc Europeu d’Inversions (BEI) (estimació de 40-50 milions d’euros);
 • suport financer a projectes transversals, com ara accions de coordinació i suport que aborden temes més amplis (per exemple, models de governança) rellevants per a l’aplicació de l’economia circular.
 • cooperació i suport de l’Oficina de Coordinació i Suport de la CCRI (CCRI-CSO);
 • assistència addicional (no financera, per exemple, serveis d’assessorament, suport a la governança de l’economia circular, promoció de bones pràctiques) d’organitzacions col·laboradores, com el Centre de Ciutats Circulars (C3) del BEI, el “Programa sobre l’Economia Circular en Ciutats i Regions” de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics, així com la Plataforma Europea de Parts Interessades en l’Economia Circular i molts altres socis associats de la CCRI.

El Pla de Suport al CCRI


El següent diagrama il·lustra el Pla de Suport al CCRI, que inclou el suport prestat pel CCRI, el CCRI-CSO i les organitzacions i iniciatives col·laboradores.


La CCRI-CSO s’encarrega de facilitar l’aplicació de la CCRI. El seu equip internacional d’experts en economia circular ofereix suport pràctic i a mida per accelerar l’aplicació de l’economia circular en ciutats i regions.

Més concretament, la CCRI-CSO:

 • aporta suport a la cooperació, les sinergies i les complementarietats entre els Pilots i Bequés CCRI, els Projectes CCRI, els Socis Associats i altres parts interessades pertinents;
 • assisteix a les ciutats i regions pilot de la CCRI en el desenvolupament del seu SEC, així com en el suport a l’intercanvi de bones pràctiques i la seva ampliació;
 • analitza les principals mancances en matèria de recerca i innovació, però també els principals obstacles (polítics, tècnics, normatius) i els motors de la transició a l’economia circular a escala local i regional, i ofereix recomanacions polítiques per superar-los;
 • presenta les lliçons apreses de les activitats CCRI-CSO per a futures activitats de difusió, comunicació i sensibilització.


Podeu trobar més informació sobre el treball de la CCRI-CSO ací.

Per a més informació sobre les funcions dels socis associats i els projectes de la CCRI, així com sobre el suport prestat als pilots i becaris de la CCRI, consulteu la pàgina de les parts interessades de la CCRI.

Per què participar en la CCRI?

A part del suport prestat a i per les parts interessades de la CCRI, la iniciativa està oberta a qualsevol ciutat, regió i agrupació territorial europea interessada en aprendre més sobre l’economia circular a nivell local i regional.

Hi ha moltes raons per les quals les ciutats, regions i agrupacions territorials haurien de participar, entre elles:

 • facilitar l’intercanvi de coneixements amb altres ciutats i regions punteres a través de diversos esdeveniments;
 • orientació fàcilment processable per al desenvolupament i la implementació de Plans d’Acció d’Economia Circular i CSS, inclosos els respectius Plans d’Inversió en Economia Circular, a través de la metodologia CCRI;
 • accés ràpid als recursos pertinents per a cobrir les mancances de coneixements o capacitats, per exemple estudis de casos i altres categories de coneixements pertinents (a través de la secció de materials de suport del lloc web de la CCRI)
 • informació de primera mà sobre les pròximes oportunitats de finançament
 • facilitació de l’avaluació i el seguiment del procés d’aplicació d’un SEC a través d’una eina d’autoavaluació específica;
 • majors oportunitats de cooperació i suport d’iniciatives i organitzacions associades
 • major visibilitat dels compromisos i accions.


Les parts interessades que no participen com a Pilots o Membres també podran participar en els esdeveniments de la CCRI. Assegureu-vos d’estar atents a aquest lloc web per estar al dia de les oportunitats i activitats a través dels socis col·laboradors de la CCRI.

Pilots i membres del CCRI

En setembre de 2022, es van seleccionar un total de 12 pilots i 25 membres (sent un d’ells la Comunitat Valenciana) de 18 països d’Europa, com es mostra en el següent mapa:

PILOTSMEMBRES
Qui són?
Ciutats i regions amb un alt potencial.
Ciutats, regions i agrupacions territorials en diferents nivells d’implementació de la transició a l’economia circular, però amb gran interès a compartir i ampliar els seus coneixements.
ActivitatsSuport personalitzat d’experts en economia circular per a l’aplicació del seu SEC.
Activitats específiques de formació i aprenentatge entre iguals, inclosos grups de treball temàtics i seminars en línia.
 
Més oportunitats de col·laboració amb la comunitat CCRI. Informació primerenca sobre coneixements, eines i esdeveniments rellevants. Major visibilitat dels compromisos i accions a través dels canals CCRI.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb OSICV.