AIDIMME participa en el I Trobada Nacional de Projectes de Simbiosi Industrial

El passat 9 de febrer, AIDIMME va participar en la trobada de projectes de Simbiosi Industrial a les instal·lacions del DFactory a la Zona Franca de Barcelona. En l’acte, es van presentar més d’una vintena d’iniciatives, entre elles l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

Trobada de projectes

AIDIMME, com a entitat coordinadora de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV, per les seues sigles), va ser convidada a participar en el I Trobada Nacional de Projectes de Simbiosi Industrial. L’esdeveniment va tenir lloc a Barcelona, en l’entorn innovador de l’edifici DFactory, punt de trobada d’empreses i organitzacions punteres en tecnologia. La trobada va reunir a mig centenar de responsables de diferents iniciatives de simbiosi industrial en diferents territoris. A la gran presència d’iniciatives a Catalunya, es van sumar iniciatives de Terol, Múrcia, Castella-La Manxa i la Comunitat Valenciana.

La trobada va tenir lloc en les innovadores instal·lacions de l’edifici DFactory de la Zona Franca de Barcelona.

La Simbiosi Industrial en el marc de l’economia circular

També va participar la Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental, Dña. Marta Gómez-Palenque, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, qui va destacar el paper de la Simbiosi Industrial en el marc de l’Estratègia Espanya Circular 2030, en el Pla d’Acció d’Economia Circular 2021-2023 i en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en Economia Circular. Aquests plans posen de manifest que, en els últims dos anys, assistim al desenvolupament normatiu per a establir el marc jurídic adequat que permeta la implantació de pràctiques reals de simbiosi. Per a açò, és fonamental el desenvolupament de lleis que regulen la condició de fi de residu, com a punt de partida per aconseguir la circularitat de subproductes entre indústries.

Per la seua part, D. Jordi Sebastià, Director de Relacions Externes de l’IVACE, va presentar l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana. Per a açò, va destacar la col·laboració públic-privada com a fonamental, que en el cas d’aquest Observatori es aconsegueix mitjançant la participació de la Generalitat Valenciana a través de l’IVACE, la iniciativa empresarial (CEV i Consell de Càmeres de la C. Valenciana) i la participació d’instituts tecnològics com AIDIMME. Pel que fa a les línies d’actuació necessàries en el moment actual, va destacar tres: 1) descendir al nivell comarcal per al desenvolupament d’iniciatives de simbiosi; 2) desenvolupar la legislació sobre residus; 3) promocionar i estimular la simbiosi entre les empreses.

D. Jordi Sebastià, Director de Relacions Externes de l’IVACE, en un moment de la presentació de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.


Lliçons apreses per a una fulla de ruta

L’encontre va permetre posar en comú els aprenentatges derivats de les diferents iniciatives presentades. És habitual començar parlant de les dificultats actuals per al desenvolupament de la simbiosi industrial, com les barreres legals, la manca de coneixement sobre simbiosi industrial en les empreses i la complexitat per a valorar els retorns econòmics a priori.

Amb tot, en paral·lel a la configuració del marc legal i reglamentari, es fa necessari dissenyar una fulla de ruta pels pròxims anys que permeta traduir en iniciatives concretes l’actual paradigma normatiu. De la posada en comú dels projectes presentats durant l’encontre, es desprén els següents punts que hauria d’incloure una fulla de ruta de simbiosi industrial, sense menoscabament que puguen afegir-se qüestions addicionals:

  • Identificar actors fonamentals a nivell de territori i alinear diversos sectors industrials mitjançant organismes de governança de les iniciatives de simbiosi i grups de treball.
  • Importància de conéixer els fluxos de residus en el territori per fer una valoració del potencial ús de subproductes, identificant fluxos subutilitzats i fluxos valoritzats. En aquest aspecte, resulta fonamental l’accés a les dades públiques sobre residus industrials sota un enfocament de dades obertes.
  • A partir del coneixement de la realitat sobre els residus del territori, dissenyar un mapa de recursos per comarques, identificant volums de residus i subproductes.
  • Establir un protocol de categorització de residus com a base per al desenvolupament de projectes de simbiosi.
  • Articular iniciatives de simbiosi bàsiques com, per exemple, les bosses de subproductes, i dotar-les de recursos per al seu funcionament.
  • Necessitat d’identificar processos escalables en l’àmbit d’un polígon o d’una comarca, que permeten assolir una grandària òptima que justifique intervencions i inversions d’infraestructures amb uns retornaments o estalvis identificables. Això cobra especial rellevància en quant a la necessitat de desenvolupar projectes tractors com, per exemple, comunitats energètiques locals o xarxes de calor.
  • Potenciar la col·laboració públic-privada com a eix d’actuació que permeta abordar processos de simbiosi, implicant actors públics locals (ajuntaments, empreses municipals, mancomunitats, etc.) amb entitats privades (associacions empresarials, comarcals, etc.).
  • Desenvolupar perfils professionals específics per a la promoció de la simbiosi industrial a nivell local, com responsables d’oficines de simbiosi i la figura del facilitador de simbiosi.
  • Articular estímuls financers mitjançant el disseny d’estructures de finançament de la simbiosi industrial i els models de negoci derivats.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb OSICV.