Estudi diagnòstic de Simbiosi Industrial en la Comunitat Valenciana.

AIDIMME realitza un estudi diagnòstic

sobre la Simbiosi Industrial en la Comunitat Valenciana. Aquesta acció forma part de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, una iniciativa d’IVACE en col·laboració amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i REDIT, i on AIDIMME actua com a soci tècnic.

Des d’aquest any 2021, IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) impulsa la posada en marxa de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV) per a la promoció i desenvolupament de solucions de Simbiosi Industrial entre les empreses industrials valencianes. AIDIMME, Institut Tecnològic, forma part de el Comité de Coordinació de les activitats de l’OSICV, juntament amb IVACE, REDIT, CEV i Consell de Cambres.

Per al desenvolupament de les activitats de l’OSICV, estan participant diverses seccions d’AIDIMME. D’una banda, la secció de Gestió de Processos i Sostenibilitat és la responsable dels continguts tècnics relacionats amb la Simbiosi Industrial, donada la seua experiència en diferents projectes europeus d’aquesta temàtica en els últims anys. A més, la secció de Anàlisi de Mercats i Estratègia està participant en les activitats de recollida de dades i anàlisis d’informació de les empreses. Al costat d’ells, els equips de Comunicació i Sistemes també donen suport a les activitats de l’OSICV.

Imatge formulari Estudi diagnòstic de Simbiosi Industrial en la Comunitat Valenciana.

Fase 1: sectors participants i primers resultats

L’estudi diagnòstic té per objectiu identificar el grau de coneixement que tenen les empreses industrials sobre el concepte de Simbiosi Industrial, així com identificar pràctiques realitzades actualment, necessitats i dificultats per a la implantació de solucions tècniques en els pròxims anys. En 2021 s’ha realitzat la primera fase de l’estudi diagnòstic, que ha comptat amb la participació de 8 hipersectors que engloben les següents activitats industrials: indústria agroalimentària, materials per a construcció, metall, tèxtil i confecció, plàstic i cautxú, fusta i moble, energia i residus.

A nivell global, els primers resultats reflecteixen la necessitat d’impulsar la Simbiosi Industrial en la Comunitat Valenciana, ja que la majoria d’empreses desconeix en què consisteix aquest concepte. D’aquesta manera, les dades recollides fins al moment mostren que les empreses industrials reconeixen tindre en mitjana un grau de coneixement de 3,5 sobre 10 punts sobre el concepte de Simbiosi Industrial. D’igual forma, només el 12,2% de les empreses declara haver realitzat alguna acció de Simbiosi Industrial. Aquests primers resultats a nivell global seran analitzats també a nivell sectorial, amb l’objectiu d’identificar diferències entre les indústries valencianes.

https://actualidad.aidimme.es/2021/12/21/estudio-diagnostico-de-simbiosis-industrial-en-la-comunitat-valenciana/