Modificació del reglament 142/2011 sobre subproductes animals i productes derivats.

Amb data 8 de març de 2022 es va publicar el reglament 2022/384 que modifica l’annex XIV del reglament 142/2011 referent a subproductes animals i productes derivats.

El reglament 142/2011 estableix les normes de salut pública i salut animal que han de complir els subproductes animals i els productes derivats així com els tercers països als quals s’autoritza la importació d’aquests productes. I d’aquesta manera es regula l’ús dels subproductes animals en aplicacions com: alimentació animal, cosmètica, medicaments, usos tècnics, etc.

La modificació d’aquest reglament recull 29 subproductes animals i els seus productes derivats, dividits en dos grups:

•             Categories 1 i 2

•             Categoria 3

A continuació es resumeixen de forma no exhaustiva quins subproductes pertanyen a cada categoria:

•             Cossos sencers o parts d’animals morts, etc. Categoria 1

•             Fems, excrements, aigües residuals, etc. Categoria 2

•             Canals i parts d’animals sacrificats aptes per al consum humà, caps, pells, cerres, plomes, banyes, petxines, etc. Categoria 3.

En aquesta modificació es reflecteixen entre altres: les condicions d’importació i trànsit, els productes de referència, les llistes de tercers països autoritzats i el tipus de documentació obligatòria exigible.

REGLAMENT (UE) 2022/384 DE LA COMISSIÓ de 4 de març de 2022 pel qual es modifica l’annex XIV del Reglament (UE) núm. 142/2011 referent a l’adaptació de les llistes de tercers països, territoris, o zones d’aquests, des dels quals es permet l’entrada en la Unió de subproductes animals i productes derivats.