Subproducte dels orujos grassos quan són destinats a l’extracció d’oli de pinyolada d’oliva cru.

Aquesta ordre ministerial afecta als orujos grassos obtinguts del procés d’extracció de l’oli d’oliva. Els subproductes als quals fa referència l’ordre són:

•          Orujos grassos humits

•          Orujos grassos

•          Orujos grassos secs

Quan es destinen a l’extracció d’oli de pinyolada d’oliva.

Aquests residus constitueixen una pasta d’alt contingut orgànic que s’obté una vegada l’oliva motlurada i batuda ha passat per la premsa o per la centrífuga en el procés d’extracció en les almàsseres.

A Espanya les xifres que es manegen són que en les olives motlurades, el 20% seria oli d’oliva verge i el 80% seria orujo gras humit. Els orujos estan formats bàsicament per restes de polpa i pell d’oliva, ossos d’oliva i aigua.

Altres usos actuals de l’orujo com:

•          Esmena agrícola

•          Fabricació de pinsos

•          Elaboració de compost

No estan emparats per aquesta ordre ja que disposen de legislació específica. De la mateixa manera que altres usos potencials de l’orujo diferents als nomenats anteriorment, hauran de gestionar-se sota el règim jurídic de residus.

Perquè els orujos grassos siguen considerats com a subproductes han de complir els següents requisits:

•          No s’han de mesclar amb altres materials o residus

•          S’emmagatzemaran en basses o instal·lacions apropiades

Amb aquesta ordre ministerial s’harmonitzen les legislacions de diferents comunitats autònomes, ja que algunes els consideraven com a residu, la qual cosa suposava una accepció diferent per a la mateixa mena de material. D’aquesta manera s’estableix un mateix règim normatiu per als orujos grassos en tot el territori de l’Estat.


Ordre TED/92/2022, de 8 de febrer, per la qual es determina la consideració com a subproducte dels orujos grassos procedents d’almàssera, quan són destinats a l’extracció d’oli de pinyolada d’oliva cru.