Les barreres burocràtiques encapçalen els inconvenients per a implantar la Simbiosi Industrial percebuts per les empreses.

El 44% de les empreses enquestades declaren que les barreres burocràtiques dificulten les accions sobre Simbiosi Industrial, segons el diagnòstic inicial del Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

Destaca la quantitat de barreres i inconvenients percebuts, oferint la idea que implementar accions de Simbiosi Industrial (SI) és un procés que consideren difícil. Tan sols un 1% de les empreses no han assenyalat cap barrera o dificultat.

D’entre les quinze barreres suggerides, les empreses declaren veure’s afectades per 4,2 traves per mitjana. El valor de problemes més freqüent és de 5 barreres per empresa.

Font: Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

Addicionalment, les empreses incideixen en dificultats de percepció de la demanda sobre la Simbiosi Industrial. Un 37% considera que la SI no està prou valorada per part del mercat i els consumidors.

Font: Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana

Així, els inconvenients més destacats amb origen intern a les empreses són: l’organització s’enfronta a assumptes més urgents (34%), incerta rendibilitat de la inversió (34%), falta de formació (33%) i falta de viabilitat tecnològica o tècnica (30%).

En resum, aquestes conclusions s’engloben dins del diagnòstic inicial de la situació de la Simbiosi Industrial en la Comunitat Valenciana. L’estudi recull els resultats d’una enquesta a empreses dels sectors: fusta i moble, metall, tèxtil i confecció, plàstic i cautxú, indústria agroalimentària i fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

Pot descarregar-se la presentació seguint aquest enllaç.

Si desitja mantindre’s informat sobre les notícies de l’Observatori i sobre la Simbiosi Industrial, en general, no dubte a subscriure’s al butlletí REVALORITZA.