Projecte Symbinet. Portal d’iniciatives de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

Symbinet és un projecte d’innovació en economia circular liderat en AIDIMME i desenvolupat en col·laboració amb AINIA, ITI i ITC. L’objectiu general del projecte és potenciar la Simbiosi Industrial en la Comunitat, a través de la posada en marxa d’un portal web per a fomentar Iniciatives de Simbiosi Industrial en les empreses de la Comunitat Valenciana. El portal ajuda les empreses industrials a posar en valor els seus recursos infrautilitzats de manera que puguen ser aprofitats i mantinguts durant més temps en ús productiu.

El portal SYMBINET afavoreix la simbiosi industrial entre empreses usuàries, perquè troben sinergies “matchings” amb altres empreses. El portal compta amb un editor de plantilles esteses que permet als experts incloure paràmetres que permetran realitzar una anàlisi detallada de determinats recursos infrautilitzats i proporcionar als usuaris la capacitat de realitzar un ‘matching’ avançat (molt més fi i exacte) d’aquests recursos infrautilitzats.

A més el portal compta amb altres funcionalitats, com: 

  • Cerques avançades d’ofertes i demandes.
  • Llistat d’ofertes i demandes i eina de generació de noves ofertes i demandes.
  • Detecció de sinergies basades en algorismes que oferisquen una personalització adequada a l’usuari de Symbinet.
  • Àrees col·laborativa amb gestió documental.
  • Alertes d’usuari.
  • Indicadors que permeten mesurar l’evolució del concepte de SI.
Home portal Symbinet.

Fuente: AIDIMME.