La simbiosi industrial considerada com una de les eines clau per a la gestió ambiental del cicle de vida. Projecte IPRODUCE

El projecte iPRODUCE ha desenvolupat diverses guies didàctiques gratuïtes sobre la gestió ambiental del cicle de vida.

El projecte iPRODUCE té com a objectiu oferir una nova plataforma de fabricació social per a permetre interaccions i col·laboracions de múltiples parts interessades per a recolzar la innovació oberta i la creació conjunta impulsada pels usuaris.

En el cor de la plataforma iPRODUCE hi ha un espai digital obert que admet l’intercanvi de coneixements i recursos i que conté un conjunt d’eines innovadores que recolzen des de la cerca i interacció amb col·laboradors, el disseny de productes, la coordinació de processos, fins a la creació àgil de prototips, avaluacions d’usabilitat i gestió del cicle de vida.

Entre aquests recursos es troba la guia de simbiosi industrial, que permet establir una important millora en les relacions empresarials tant dins d’una mateixa cadena de valor com amb altres cadenes, amb l’objectiu de *logar la millora ambiental i de la competitivitat de les organitzacions involucrades.

ET CONVIDEM a conéixer les sis guies desenvolupades per a donar suport a la inclusió de la perspectiva ambiental en la gestió del cicle de vida, (especialment disseny i producció verda) segons el model d’economia circular.

VISITA la secció ambiental i els breus vídeos d’introducció de cada guia disponible gratuïtament en la plataforma d’I-produeix I DEIXA’NS LA TEUA OPINIÓ sobre aquest material*:

https://iproduce-project.eu/environmnet-lcm

  • La guia de PRODUCCIÓ VERDA brinda una descripció general de les eines i estratègies de gestió ambiental per a millorar l’acompliment del cicle de vida ambiental dels productes i serveis.
  • L’ECODISSENY és un procés de disseny innovador de serveis o productes per a previndre el seu impacte ambiental potencial durant el cicle de vida.
  • L’ANÀLISI DE FLUX DE MATERIALS és l’avaluació sistemàtica dels fluxos i existències de materials en quantificar i connectar les fonts, vies i embornals dins d’un sistema definit en l’espai i el temps.
  • L’ANÀLISI DE CICLE DE VIDA és una eina d’avaluació ambiental quantitativa i completa de processos o serveis, en tot el seu cicle de vida per a donar suport a l’ecodisseny, l’ecoetiquetatge, etc.
  • La FABRICACIÓ ADDITIVA és un procés que permet una major flexibilitat i personalització en el disseny, una creació de prototips més ràpida i menys residus en comparació amb les tècniques de fabricació tradicionals.
  • La SIMBIOSI INDUSTRIAL consisteix a establir sinergies entre indústries per a detectar serveis comuns i recursos infrautilitzats que podrien ser utilitzats com a matèria primera en indústries d’un altre sector per a reingressar en la cadena de valor.

Descarrega’t la guia

https://iproduce-project.eu/wp-content/uploads/2023/04/iPRODUCE-Industrial-Symbiosis.pdf

Vídeo explicatiu

Qüestionari de validació

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2cI-C1oII5iU1OYdMn2K-GXvWjL9HbLyrTYETy4UGgieZFA/viewform

*Material únicament disponible en anglés

Més informació:

Patricia Boquera Tovar

AIDIMME. Gestión de Procesos y sostenibilidad

IPRODUCE – A SOCIAL MANUFACTURING FRAMEWORK FOR STREAMILINED MULTI-STAKEHOLDER OPEN INNOVATION MISSIONS IN CONSUMER GOODS SECTORS

Nº DE PROYECTO 21900009

Duración del 01/01/2020 al 30/06/2023

Coordinado en AIDIMME por Mª José Núñez Ariño