Nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

S’ha publicat en el BOE la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que revisa la legislació fins ara vigent en aquestes matèries.

Aquesta Llei té per objecte regular el règim jurídic aplicable a la posada en el mercat de productes en relació amb l’impacte en la gestió dels seus residus, així com el règim jurídic de la prevenció, producció i gestió de residus, incloent l’establiment d’instruments econòmics aplicables en aquest àmbit, i el règim jurídic aplicable als sòls contaminats.

Llegir més

Compostatge de proximitat a partir de bioresidus i biomassa.

Els documents comunitaris sobre bioresidus promouen el compostatge domèstic i comunitari. En aquest sentit, la directiva 2008/98/CE defineix “bioresidu” com un residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris de cuines procedent de llars, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables procedents de les plantes de transformació d’aliments.

De fet, la llei 22/2011 de residus i sòls contaminats aclareix que no es consideren residus les restes de matèria natural que s’utilitzen en explotacions agrícoles i ramaderes, en la silvicultura o en la producció d’energia a partir d’aquesta biomassa, mitjançant procediments que no posen en perill la salut humana o danyen el medi ambient.

Llegir més

Modificació del reglament 142/2011 sobre subproductes animals i productes derivats.

Amb data 8 de març de 2022 es va publicar el reglament 2022/384 que modifica l’annex XIV del reglament 142/2011 referent a subproductes animals i productes derivats.

El reglament 142/2011 estableix les normes de salut pública i salut animal que han de complir els subproductes animals i els productes derivats així com els tercers països als quals s’autoritza la importació d’aquests productes. I d’aquesta manera es regula l’ús dels subproductes animals en aplicacions com: alimentació animal, cosmètica, medicaments, usos tècnics, etc.

Llegir més