Projecte de reglament per a Fi de condició de residu per a residus biodegradables procedents de tractament biològic (compost i digestat).

Aquest projecte de reglament afecta a aquells residus biodegradables que han sigut sotmesos a un tractament biològic (compostatge o digestió anaeròbia). Es distingeixen dos tipus de residus:

  • Compost: producte sòlid.
  • Digestat: producte líquid o semisòlid.

Llegir més

Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats

Aquest projecte de llei aplica els principis que regeixen l’economia circular i està basat, entre altres, en un ús eficient de recursos.

A Espanya, la gestió de residus, descansa preferentment en abocador, amb el que una política de residus que aplicació rigorosament el principi de jerarquia en la gestió de residus de residus, contribuirà a una major sostenibilitat, així com la implantació de models econòmics circulars.

Llegir més

Desenvolupament de taulers de partícules innovadors amb un major comportament mecànic i baix impacte ambiental

La indústria del tauler de partícules ha estat creixent contínuament durant les dues últimes dècades. Atés que les fonts de fusta, a vegades i en determinats llocs, poden ser escasses o s’ha de comptar amb aprovisionaments llunyans, es recorre al reciclatge, la qual cosa, sent molt interessant per la contribució a l’economia circular, pot donar lloc a una disminució d’algunes prestacions.

Llegir més

Nous materials per a la construcció fets de fusta reforçada amb nanocelulosa i bioresines

La construcció precisa de materials que siguen resistents i, alhora, sostenibles, millorant el ACV dels elements de construcció i permetent l’aprofitament de recursos naturals, infrautilitzats comercialment, La fusta es reforça mitjançant membranes cel·lulòsiques i mitjançant la unió de les làmines de fusta per bioresines o compostos de fibres naturals, en substitució de les resines procedents del petroli habituals, permetent que els elements construïts amb aquest nou material puga utilitzar-se en estructures que hagen d’aguantar grans càrregues portants o dinàmiques, com són bigues i columnes. D’aquesta manera s’aconsegueix:

Llegir més

El residu com a valor de futur. AIDIMME participa en les IV Jornades d’Economia Circular de Riba-roja de Túria.

El passat 1 de Desembre de 2021; AIDIMME va participar en les IV Jornades d’Economia Circular que va organitzar l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, sota el titule “el residu com a valor de futur”.

La jornada es va realitzar as Castell de Riba-roja de Túria amb la presentació de la mateixa per part de l’alcalde de Riba-Roja del Túria; Robert Raga i el Subdirector General de Qualitat i Avaluació Ambiental José Vicente Miró Bayarri.

Llegir més

Dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu al Comité de les Regions «Resiliència de les matèries primeres fonamentals: traçant el camí cap a un major grau de seguretat i sostenibilitat»

Aquest dictamen ressalta la importància de tancar el circuit de matèries primeres fonamentals a Europa mitjançant el subministrament de residus que contenen aquests materials i eliminar els obstacles existents en la legislació sobre l’ús i transport de matèries primeres secundàries.

La UE genera menys del 5% de la producció mundial de matèries primeres minerals. Dels 44 materials rellevants per a la indústria robòtica, la UE només produeix el 2%, i la Xina subministra el 52%. La UE ha d’actuar per a reduir la dependència exterior de matèries primeres, diversificar les seues cadenes de subministrament i invertir en instal·lacions de reciclatge.

Llegir més

INSYLAY. Industrial symbiosis layer at industrial zones

L’objectiu general del projecte INSYLAY, és oferir a les empreses de la Comunitat Valenciana una eina per a materialitzar el concepte de Simbiosi Industrial, de cara al fet que les empreses industrials puguen produir de forma més eficient i amb un menor impacte ambiental.

Llegir més