Recuperació de dissolvents d’ús industrial.

Dins del projecte SYMBINET es va dur a terme un demostrador per a verificar la viabilitat tècnica de la recuperació de dissolvents utilitzats en processos industrials tant de producció com de neteja, amb la condició de reintroduir-los en nous processos.

Llegir més